วันที่ 6 ธันวาคม 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์  ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอระโนด  ปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ และเจ้าหน้าที่  ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ดูสภาพความเป็นอยู่ของโค-กระบือ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  พร้อมมอบถุงยังชีพสำหรับสัตว์ ในพื้นที่หมู่ที่ 3-4 ตำบลบ้านขาว เกษตร 10 ราย โค-กระบือ ประมาณ  380  ตัว