วันที่ 9 เมษายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด และศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ดำเนินการตามขั้นตอนการผสมเทียมกระบือ โดยวิธีการเหนี่ยวนำการเป็นสัด ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา