วันที่ 10 มีนาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ภาคใต้ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน ทำหมันสุนัข-แมวด้อยโอกาส ในวัดศาลาหลวงบน วัดศาลาหลวงล่าง วัดมงคลนิมิตร และวัดคลองเป็ด ทำหมันสุนัขเพศผู้จำนวน 15 ตัว เพศเมียจำนวน 22 ตัว แมวเพศผู้จำนวน 1 ตัว เพศเมีย จำนวน 5 ตัว ฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 45 ตัว