วันที่ 22 มกราคม 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ชี้แจงรายละเอียดโครงการยืมพ่อพันธุ์แพะเพื่อการผลิต งบพัฒนาจังหวัด การจัดตั้งโรงชำแหละแพะ การจำหน่ายเนื้อแพะ การแปรรูปผลิตภัณฑ์แพะ และมอบแพะจากธนาคารแพะอำเภอระโนดให้แก่เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการธนาคารแพะ ครั้งที่ 3 ณ ที่ว่าการอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรที่รับแพะ 12 ราย แพะ 22 ตัว