วันที่ 19 สิงหาคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอ และด่านกักกันสัตว์สงขลา บูรณาการตรวจร้านขายอาหารสัตว์บก อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ปุ๋ย ในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา