วันที่ 19 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ตรวจพื้นที่จำหน่ายซากสุกร ซากไก่ ตรวจใบอนุญาตค้าซากสัตว์ ตรวจซากที่นำมาจำหน่าย และความสะอาดบริเวณที่จำหน่าย ในตลาดเย็นรับแพรก อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา พร้อมให้คำแนะนำการหลักเกณฑ์สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอสด ให้ผู้ประกอบการนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง