วันที่ 5 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีสงขลา ปรับปรุงสายพันธุ์กระบือ(ชุ่มน้ำ)โดยนำเทคโนโลยีการฝังฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัดเพื่อผสมเทียมให้แก่กระบือในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา