วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ติดตามการเลี้ยงแพะ และเจาะเลือดแพะของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคบลูเซลล่าในแพะ พร้อมทั้งได้มอบเวชภัณฑ์ ยาสัตวื เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้รักษาสัตว์ต่อไป