วันที่ 8 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีสงขลา ฝังฮอร์โมนและทำการผสมเทียมกระบือปลัก(ชุ่มน้ำ)โดยใช้เทคโนโลยีการผสมเทียม เพื่อปรับปรุงสายพันธุ์กระบือปลัก(ชุ่มน้ำ)ในพื้นที่แทนการใช้พ่อพันธุ์