วันที่ 12 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์สงขลา ประชุมติดตาม ให้ความรู้การดำเนินงานของกลุ่มแก่สมาชิกเกษตรแบบแปลงใหญ่(แพะ) ตลอดจนการจัดการ การเพิ่มผลผลิต การตลาด การแปรรูปสินค้า และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา