วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ประชุมสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โดยให้ความรู้เรื่องระบบการป้องกันโรคระบาด และระบบควบคุมโรคระบาด การเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการอนุรักษ์กระบือ(ชุ่มน้ำ) ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา