วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ให้บริการเจาะเลือดแพะ ของผู้ประกอบการฟาร์มแพะในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อต่อใบอนุญาตฟาร์มแพะปลอดโรคบลูเซลโลซีส ระดับ A ในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา