วันที่ 29 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัข-แมว ประจำปี2562 ในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.บ้านขาว จำนวน 6 หมู่บ้าน โดยทีมงานที่ได้รับมอบอำนาจการฉีดวัคซินจากปศุสัตว์อำเภอร่วมดำเนินการ