วันที่ 23 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน รณรงค์ฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัข-แมว ประจำปี 2562 ในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ท่าบอน จำนวน 10 หมู่บ้าน โดยทีมงานที่ได้รับมอบอำนาจการฉีดวัคซินจากปศุสัตว์อำเภอร่วมดำเนินการ