วันที่ 25 เมษายน 2562 ธนาคารแพะอำเภอระโนด เปิดดำเนินการครั้งที่ 2 นายชาตรี ณ.ถลาง นายอำเภอระโนด มอบแม่พันธุ์แพะ จากธนาคารแพะ จำนวน 10 ตัวซึ่งได้รับบริจาคจากชมรมคนคาบสมุทรสทิงพระ ให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่อำเภอระโนดยืมเพื่อผลิต จำนวน 5 รายๆละ 2 ตัว และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจัดประชุมสมาชิกแพะแปลงใหญ่เพื่อติดตาม และวางแผนการดำเนินงานต่อไป