วันที่ 9 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับคณะกรรมการการเกษตรแปลงใหญ่(แพะ)อำเภอระโนด ประชุมหารือวางแผนการดำเนินการพัฒนาการเลี้ยงแพะในพื้นที่อำเภอระโนด ติดตามราคาแพะในตลาดพื้นที่ข้างเคียง การเพิ่มจำนวนการผลิต การจัดตั้งกลุ่มย่อยเพื่อสะดวกในการประสานงาน และการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน