วันที่ 28  มีนาคม  2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับเทศบาลตำบลระโนด ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันการเกิดโรค การดูแลจัดการกับสุนัข-แมวที่เลี้ยง แก่ตัวแทนประชาชน ในแต่ละชุมชนทั้ง 8 ชุมชนของเทศบาลตำบลระโนด