วันที่ 19 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ ครั้งที่1/2562 เพื่อติดตามการวางแผนการฉีดวัคซิน การจัดหาวัคซิน การดำเนินการกับสุนัข-แมวไม่มีเจ้าของ ในวัด โรงเรียน ในที่สาธารณะ การสำรวจสุนัข-แมวในแต่ละอปท. การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายชาตรี ณ.ถลาง นายอำเภอระโนด เป็นประธาน