วันที่ 12 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน ให้บริการฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข-แมว ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา