วันที่ 6 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล นำหญ้าแห้งพระราชทาน มอบให้เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือกรณีที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาปึกในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา