วันที่ 4 มกราคม 2562 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุปาปึก ที่จะพัดผ่านพื้นที่อำเภอระโนด สำรวจพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วม พร้อมมอบไข่เป็ด เนื้อไก่แช่แข็ง และนมกล่องให้แก่ประชาชนที่อพยพมาพักที่ศูนย์อพยพที่กำหนดไว้