วันที่ 7 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรเจ้าของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอระโนด เพื่อขอรับการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) จำนวน 10 ฟาร์มตามเป้าที่กำหนด