วันที่ 7 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด และด่านกักกันสัตว์สงขลา ชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมให้ความรู้ด้านการป้องกัน และควบคุมโรคสัตว์ ให้กับเกษตรกรเจ้าของโคในพื้นที่ ม.3 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา