วันที่ 14 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับเทศบาลตำบลบ่อตรุ ประชุมชี้แจงการป้องกัน ควบคุมการเกิดโรคระบาด การเฝ้าระวังโรค การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ การเคลื่อนย้ายสัตว์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ม.1-3 ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา