วันที่ 29 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ตรวจประเมินอาสาปศุสัตว์ระดับเขต9 ประจำปี 2562 ของอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นายเกษม สังข์ทอง ณ.อาคารเอนกประสงค์ ม.4 ต.วัดสน อ.ระโนด โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ปศุสัตว์อำเภอระโนด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรในพื้นที่ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับการประเมิน