วันที่ 6 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ดำเนินการตรวจสุขภาพกระบือ เหนี่ยวนำการเป็นสัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการผสมเทียมกระบือ ตามเป้าหมายที่ถูกกำหนด