31 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ลงพื้นที่ติดตาม การปรับระดับพื้นที่การเลี้ยงกระบือเพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดอุทกภัยช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคม และตรวจเยี่ยมลูกกระบือที่เกิดจากการผสมเทียมเพื่อปรับปรุงสายพันธุ์กระบือ(ควายน้ำ)พื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา