23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ประทับตรา พร้อมฝังไมโครชิพลูกกระบือเพศเมีย 2 ตัว และลูกโคเพศเมีย 2 ตัวของ โครงการธคก.พร้อมมอบให้เกษตรกรยืมเพื่อผลิตรายต่อไป