วันที่ 25  มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ติดตามการดำเนินงานเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง เยี่ยมเยียนดูแลการเตรียมความพร้อมก่อนรับปัจจัยของโครงการฯ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา