วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด โดยอาสาปศุสัตว์ผสมเทียม ออกดำเนินการเฝ้าระวังโรคสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในวัด โรงเรียน สุนัขไม่มีเจ้าของ และผสมเทียมโค แก่เกษตรกรอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา