วันที่ 13 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ดำเนินการ ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรเพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง ของฟาร์มเลี้ยงสุกรในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา  จำนวน 6 ฟาร์ม