วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมดำเนินการ ประทับตราเย็น และฝังไมโครชิฟลูกกระบือเพศเมียอายุ 18 เดือนขึ้นไปโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ อำเภอระโนด ที่ส่งมอบให้เกษตรกรยืมรายต่อไปตามสัญญาที่ระบุไว้เพิ่มเติม จำนวน 4 รายกระบือ 8 ตัว