วันที่ 11 พ.ค.61 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ติดตามประทับตราเย็น และฝังไมโครชิพแก่ลูกกระบือเพศเมียที่มอบให้แก่เกษตรกรยืมรายต่อไปตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเพิ่มอีก 5 รายกระบือ 9 ตัว