วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมดำเนินการ ประทับตราเย็น และฝังไมโครชิฟลูกกระบือเพศเมียอายุ 18 เดือนขึ้นไป ในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ที่ส่งมอบให้เกษตรกรยืมรายต่อไปตามสัญญาที่ระบุไว้ จำนวน 3 รายกระบือ 6 ตัว