วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมออกดำเนินการ ประทับตราเย็น และฝังไมโครชิฟลูกโคเพศเมียอายุ 18 เดือนขึ้นไปโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ของอำเภอระโนด ที่ส่งมอบให้เกษตรกรยืมรายต่อไปตามสัญญาที่ระบุไว้ จำนวน 3 รายโค 3 ตัว และได้ประทับตราเย็น และฝังไมโครชิฟลูกกระบือเพศเมียอายุ 18 เดือนขึ้นไปโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ที่ส่งมอบให้เกษตรกรยืมรายต่อไปตามสัญญาที่ระบุไว้ จำนวน 2 รายกระบือ 4 ตัว เกษตรกรหมู่ที่ 4 ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา