วันที่ 11 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา เพื่อติดตามการดำเนินงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การจัดหาวัคซีน การสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว การดำเนินงานในสุนัขจรจัด และสุนัขไม่มีเจ้าของ