วันที่ 10 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวัดสน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข-แมวในพื้นที่ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา