วันที่ 14 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับเทศบาลตำบลระโนด ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัข-แมว ในพื้นที่เทศบาลตำบลระโนด โดยดำเนินการพร้อมกันทั้ง 8 ชุมชน จำนวนสุนัขและแมวที่มารับบริการ ประมาณ 290 ตัว