วันที่ 8 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด และศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลระโนดออก ให้บริการฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการ"สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย"