วันที่ 6 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด และศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ร่วมดำเนินการเจาะเลือดแพะในพื้นที่เพื่อตรวจโรคแท้งติดต่อในแพะ เป้าหมาย จำนวน 20% ของจำนวนแพะทั้งหมดในพื้นที่