วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด  และศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ร่วมให้บริการผสมเทียมโคแบบเจาะผสม และแบบปกติ ให้แก่เกษตรกรตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา