วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์เขต9 อบรมเกษตรกร “หลักสูตรการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเป็ดไข่” ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอระโนด ชั้น 2 เกษตรกรเจ้าของฟาร์มเป็ดไข่ในพื้นที่อำเภอระโนดเข้าร่วมอบรมจำนวน 35 ฟาร์ม