วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ดำเนินการเหนี่ยวนำการเป็นสัด และการผสมเทียมกระบือ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา