วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด และส่วนราชการระดับอำเภอระโนด ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดสิขารม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา ให้บริการแนะนำการเลี้ยงสัตว์ ปรึกษาปัญหาการเลี้ยงสัตว์ และแจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง