วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ดำเนินการผสมเทียมแพะ และตรวจสุขภาพแพะ ของฟาร์มเลี้ยงแพะ ม.4 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา