วันที่ 5 เมษายน 2565 นายทศพล พิทักษ์วัฒนานนท์ ปศุสัตว์อำเภอนาทวี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันโรคให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ตำบลประกอบออก อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จำนวน 3 ราย