7  มิถุนายน 2564 นายทศพล พิทักษ์วัฒนานนท์  ปศุสัตว์อำเภอนาทวี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ในพื้นที่อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ให้คำแนะนำในการเฝ้าระวัง โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จำนวน ๖ ฟาร์ม