วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายอาคม ทองจินดา ปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลคลองรี ตำบลคูขุด และตำบลท่าหิน  สถานกาณ์วันนี้ น้ำล้นทะเลสาปท่วมพื้นที่ชายขอบทะเลสาป เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้อพยพสัตว์ขึ้นมาอยู่ริมถนน สาย ระฆัง-พะโค๊ะ พื้นที่ ม.1-9 ตำบลคลองรี จำนวน 436 ตัว หมู่ที่ 1,2,7,8 จำนวน 78 ตัว โดยขอรับการสนับสนุนเต็นท์สำหรับพักสัตว์ จาก อบต.คลองรี และเพิงที่พักสัตว์ ที่เจ้าของสัตว์ร่วมกันจัดทำ รวมทั้งสิ้น 41 หลัง