วันที่ 13 เมษายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ โดยนายคณิต ชาระ ปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ พร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ให้คำแนะนำการเลี้ยงแพะ แก่เกษตรกร ม.1 ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา

 

 
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ โดยนายวิวัฒน์ เชื้อเมืองพาน สัตวแพทย์ชำนาญงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ เจาะเลือดแพะ เพื่อทดสอบ ป้องกันโรคสัตว์ ของเกษตรกร พร้อมมอบมอบเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกรนำไปดูแลสุขภาพสัตว์ต่อไป ณ  หมู่4 ต.คูขุด อ.สทิงพระ จังหวัดสงขลา

 


วันที่  25 เมษายน  2562  เวลา  09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ให้บริการแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์ แจกเอกสารด้านการเลี้ยงสัตว์ ยาถ่ายพยาธิ และวิตามิน ร่วมกับอำเภอสทิงพระ ภายใตโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดใหม่  หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อดาน  อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  แจกเอกสารเผยแพร่ จำนวน   37  ฉบับ ยาถ่ายพยาธิโค จำนวน  42 ขวด โค  68 ตัว วิตามินชนิดผง จำนวน  19 ซอง วิตามินชนิดน้ำ จำนวน 38 ขวด แร่ธาตุก้อน จำนวน 24 ก้อน มีเกษตรกรมารับบริการจำนวน 50 ราย

 

 

วันที่  29 พฤษภาคม  2562  เวลา  08.30 น.  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ให้บริการแนะนำให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์  แจกเอกสารด้านการเลี้ยงสัตว์  ยาถ่ายพยาธิ ยาปฎิชีวนะ  และวิตามิน   ร่วมกับโครงการอำเภอสทิงพระตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านพลี  หมู่ที่  6 ตำบลวัดจันทร์  อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา โดยให้บริการแจกเอกสารเผยแพร่  จำนวน  35  ฉบับ  ยาถ่ายพยาธิโค จำนวน  114 ขวด แร่ธาตุก้อน จำนวน 28 ก้อน โค  124 ตัว ยาปฏิชีวนะชนิดละลายน้ำ จำนวน  13  ขวด  วิตามินชนิดน้ำ จำนวน 22 ขวด  สัตว์ปีก จำนวน 534 ตัว  มีเกษตรกรมารับบริการ จำนวน 39 ราย

 

 

วันที่  27 มีนาคม  2562  เวลา  08.00 น.  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ออกให้บริการแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์  แจกเอกสารด้านการเลี้ยงสัตว์  ยาถ่ายพยาธิ  และวิตามิน   ร่วมกับอำเภอสทิงพระตามโครงการอำเภอเคลื่อนที่ ณ วัดดอนเค็จ  หมู่ที่  2 ตำบลสนามชัย  อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา โดยให้บริการแจกเอกสารเผยแพร่  จำนวน  34  ฉบับ  ยาถ่ายพยาธิโค จำนวน  30 ขวด แร่ธาตุก้อน จำนวน 16 ก้อน โค  70 ตัว วิตามินชนิดผง จำนวน  11  ซอง  วิตามินชนิดน้ำ จำนวน 13 ขวด  สัตว์ปีก จำนวน 425 ตัว  มีเกษตรกรมารับบริการ จำนวน 25 ราย