50977

      วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายพินิจ  สวัสดิรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  มอบหมายให้นายคณิต ชาระ ปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อยรักษาการแทนปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ตรวจติดตาม โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน   2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ และโรงเรียนวัดจันทร์  ตำบล วัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา